TRƯỚC GIỜ MỞ CỬA THỊ TRƯỜNG CHÂU ÂU, PHÂN TÍCH KỸ THUẬT HÀNG NGÀY17 Tháng Năm 2021
Theo dõi thông tin phân tích hôm nay, được tổng hợp từ dữ liệu nghiên cứu toàn cầu của Trading Central. Xây dựng chiến lược giao dịch và nắm bắt cơ hội đầu tư các sản phẩm phổ biến!
 
 
 
 
 
EUR/USD   Gold   GBP/USD   EUR/JPY   EUR/GBP   USD/CHF   Dax (Eurex)   Brent (ICE)   FTSE 100 (ICE Europe)  
 
 
 
 
 
 
  Xin lưu ý rằng do biến động thị trường, một số mức dự báo có thể đã đạt được và các tình huống có thể đã xảy ra.
 
 
 
 
     
 

 
 
EUR/USD trong ngày: thận trọng.
 
Điểm đảo chiều:
1,2120
 
Khuyến nghị giao dịch:
Mua ở trên 1,2120 với mục tiêu 1,2155 & 1,2170.
 
Phương án dự phòng:
Nếu thủng qua 1,2120, có thể tới 1,2100 & 1,2080.
 
Tư vấn kĩ thuật:
Ngay cả khi sự củng cố là khó tránh nhưng cường độ sẽ bị giới hạn.
 
Analyst Views Chart
 
 
 
 
 

 
 
Gold trong ngày: tiếp tục tăng.
 
Điểm đảo chiều:
1836,00
 
Khuyến nghị giao dịch:
Mua ở trên 1836,00 với mục tiêu 1865,00 & 1875,00.
 
Phương án dự phòng:
Nếu thủng qua 1836,00, có thể tới 1828,00 & 1819,00.
 
Tư vấn kĩ thuật:
Chỉ số RSI cao báo hiệu xu thế tăng giá.
 
Analyst Views Chart
 
 
 
 
 

 
 
GBP/USD trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá bắt đầu từ 1,4070.
 
Điểm đảo chiều:
1,4070
 
Khuyến nghị giao dịch:
Mua ở trên 1,4070 với mục tiêu 1,4105 & 1,4125.
 
Phương án dự phòng:
Nếu thủng qua 1,4070, có thể tới 1,4050 & 1,4035.
 
Tư vấn kĩ thuật:
Ngay cả khi sự củng cố là khó tránh nhưng cường độ sẽ bị giới hạn.
 
Analyst Views Chart
 
 
 
 
 

 
 
EUR/JPY trong ngày : mục tiêu 132,20.
 
Điểm đảo chiều:
Được dự đoán tại 132,86.
 
Khuyến nghị :
Mục tiêu 132,20.
 
Kịch bản thay thế:
Tăng phá vỡ mức 132,86, sẽ kỳ vọng 133,09 và 133,22.
 
Bình luận :
Chỉ số RSI (chỉ báo xung lượng) dưới 50. Đường MACD (chỉ báo độ lệch xu hướng) nằm dưới đường tín hiệu nhưng dương. Hơn nữa, giá hiện tại đang ở giữa mức trung bình trượt 20 và 50 (đứng lần lượt tại 132,77 và 132,63)
 
Analyst Views Chart
 
 
 
 
 

 
 
EUR/GBP trong ngày : khi 0,8591 là điểm hỗ trợ, trông chờ 0,8656.
 
Điểm đảo chiều:
Được dự đoán tại 0,8591.
 
Khuyến nghị :
Khi 0,8591 là điểm hỗ trợ, trông chờ 0,8656.
 
Kịch bản thay thế:
Dưới 0,8591, kỳ vọng 0,8568 và 0,8554.
 
Bình luận :
Chỉ số RSI (chỉ báo xung lượng) trên 50. Đường MACD (chỉ báo độ lệch xu hướng) nằm dưới đường tín hiệu nhưng dương. Hơn nữa, giá hiện tại đang ở giữa mức trung bình trượt 20 và 50 (đứng lần lượt tại 0,8613 và 0,8611)
 
Analyst Views Chart
 
 
 
 
 

 
 
USD/CHF trong ngày: tỷ giá chinh chặn trần là 0,9035.
 
Điểm đảo chiều:
0,9035
 
Khuyến nghị giao dịch:
Bán ở dưới 0,9035 với mục tiêu 0,9000 & 0,8980.
 
Phương án dự phòng:
Nếu vượt qua 0,9035, có thể tới 0,9050 & 0,9065.
 
Tư vấn kĩ thuật:
Đường kháng cự 0,9035 giới hạn khả năng tăng giá.
 
Analyst Views Chart
 
 
 
 
 

 
 
Dax (Eurex)‎ (M1)‎ trong ngày : xu hướng tăng lấn át khi 15304,00 hỗ trợ.
 
 
15304,00 là điểm trục của chúng tôi.
 
Khuyến nghị :
Xu hướng tăng lấn át khi 15304,00 hỗ trợ.
 
Kịch bản thay thế:
Giảm phá vỡ mức 15304,00, sẽ kỳ vọng 15151,00 và 15059,00.
 
Bình luận :
Chỉ số RSI (chỉ báo xung lượng) đang mua quá nhiều (>70). Đường MACD (chỉ báo độ lệch xu hướng) nằm trên đường tín hiệu và dương. Hơn nữa, giá hiện tại đang ở trên mức trung bình trượt 20 và dưới mức 50 (đứng lần lượt tại 15362,30 và 15291,40)
 
Analyst Views Chart
 
 
 
 
 

 
 
Brent (ICE)‎ (N1)‎ trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá tiếp tục được giữ.
 
Điểm đảo chiều:
68,05
 
Khuyến nghị giao dịch:
Mua ở trên 68,05 với mục tiêu 69,25 & 69,90.
 
Phương án dự phòng:
Nếu thủng qua 68,05, có thể tới 67,45 & 67,05.
 
Tư vấn kĩ thuật:
Chỉ số RSI có xu thế hướng lên.
 
Analyst Views Chart
 
 
 

 
 
FTSE 100 (ICE Europe)‎ (M1)‎ trong ngày : xu hướng tăng lấn át khi 6985,50 hỗ trợ.
 
 
6985,50 là điểm trục của chúng tôi.
 
Khuyến nghị :
Xu hướng tăng lấn át khi 6985,50 hỗ trợ.
 
Kịch bản thay thế:
Dưới 6985,50, kỳ vọng 6923,50 và 6886,50.
 
Bình luận :
Chỉ số RSI (chỉ báo xung lượng) đang mua quá nhiều (>70). Đường MACD (chỉ báo độ lệch xu hướng) nằm trên đường tín hiệu và dương. Hơn nữa, giá hiện tại đang ở trên mức trung bình trượt 20 và dưới mức 50 (đứng lần lượt tại 7010,60 và 6984,00)
 
Analyst Views Chart